Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych nowościach i planach wydawniczych, wpisz poniżej swój adres e-mail:
 
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni cz. II tom III Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni cz. II tom III
Krzysztof Gadomski

oprawa miękka, klejona, podręcznik zawiera płytę C
Rok dopuszczenia MEN: 2010
328 str.
Cena:
Przy zakupie od 1 do 9 sztuk: 45,00 PLN / szt.
Przy zakupie od 10 do 49 sztuk: 42,00 PLN / szt.
Przy zakupie powyżej 50 sztuk: 40,00 PLN / szt.


dodaj do koszyka


Podręcznik przeznaczony do nauczania zawodu technik architektury krajobrazu na poziomie technikum i szkoły policealnej. Dopuszczony do użytku szkolnego. Rok dopuszczenia MEN 2010. Wydawnictwo Hortpress, 2010 r.


Z podręcznika mogą również korzystać studenci wydziałów ogrodniczego i architektury krajobrazu oraz wszyscy zajmujący się zawodowo projektowaniem terenów zieleni.


Spis treści

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY – WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ I. PODPORY DLA PNĄCZY

1. Wiadomości wstępne

2. Podpory montowane na elewacji budynku

3. Konstrukcje dla pojedynczych roślin

4. Trejaże

4.1. Trejaże o konstrukcji metalowej

4.2. Trejaże o konstrukcji drewnianej

4.3. Trejaże o konstrukcji murowanej z elementami drewnianymi

4.4. Trejaże o konstrukcji betonowej z elementami drewnianymi

4.5. Trejaże o konstrukcji murowanej i betonowej z elementami metalowymi

5. Pergole

5.1. Pergole o konstrukcji metalowej

5.2. Pergole o konstrukcji drewnianej

5.3. Pergole o konstrukcji murowanej z elementami drewnianymi

5.4. Pergole o konstrukcji betonowej z elementami drewnianymi

5.5. Pergole o konstrukcji murowanej lub betonowej z elementami metalowymi

6. Projekt pergoli

ROZDZIAŁ II. ZBIORNIKI WODNE OZDOBNE

1. Wiadomości wstępne

2. Zbiorniki wodne naturalne

2.1. Sposoby zabezpieczania dna i brzegów zbiorników wodnych naturalnych

2.2. Systemy przelewowe w zbiornikach wodnych naturalnych

3. Zbiorniki wodne sztuczne

3.1. Zbiorniki wodne sztuczne wykonane z naturalnych materiałów uszczelniających

3.2. Zbiorniki wodne sztuczne wykonane z materiałów powłokowych

3.3. Zabezpieczenie brzegów zbiorników wodnych wykonanych z elastycznych wyściółek nieprze puszczalnych

3.4. Dodatkowe elementy wyposażenia w zbiornikach wodnych wykonanych z elastycznych wyściółek nieprze pusz czalnych

3.5. Instalacje w zbiornikach wodnych wykonanych z elastycznych wyściółek nieprzepuszczalnych

3.6. Zbiorniki wodne wykonane z betonu

3.6.1. Wykonywanie brzegów i dna w zbiornikach wodnych o konstrukcji betonowej

3.6.2. Dodatkowe elementy wyposażenia w zbiornikach wodnych wodnych o konstrukcji betonowej

3.6.3. Instalacje w zbiornikach wodnych o konstrukcji betonowej

3.7. Zbiorniki wodne prefabrykowane wykonane z laminatu

3.8. Poidełka i małe wodotryski

4. Projekt ozdobnego zbiornika wodnego o konstrukcji betonowej

ROZDZIAŁ III. MOSTY, KŁADKI, POMOSTY

1. Wiadomości wstępne

2. Mosty i kładki

3. Pomosty

ROZDZIAŁ IV. TARASY

1. Wiadomości wstępne

2. Tarasy wykonane bezpośrednio na gruncie

3. Tarasy o drewnianej konstrukcji szkieletowej

4. Tarasy o metalowej konstrukcji szkieletowej

5. Trasy na nawierzchni betonowej

6. Projekt tarasu drewnianego

ROZDZIAŁ V. INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA TERENÓW ZIELENI

1. Wiadomości wstępne

2. Ławki ogrodowe

2.1. Ławki drewniane

2.2. Ławki kamienne

2.3. Ławki metalowe

2.4. Ławki o konstrukcji metalowej z siedziskiem wykonanym z drewna

2.5. Ławki o konstrukcji murowanej z siedziskiem wykonanym z drewna

2.6. Ławki o konstrukcji betonowej z siedziskiem wykonanym z drewna

2.7. Siedziska o różnej konstrukcji montowane na murkach

3. Tablice informacyjne

4. Kosze na śmiecie

5. Słupki

6. Stojaki na rowery

7. Projekt ławki ogrodowej

ROZDZIAŁ VI. URZĄDZENIA OGRODOWE UWZGLĘDNIAJĄCE POTRZEBY PTAKÓW

ROZDZIAŁ VII. OŚWIETLENIE PARKÓW I OGRODÓW

ROZDZIAŁ VIII. SYSTEMY AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA

ROZDZIAŁ IX. SYSTEMY ZIELONYCH DACHÓW

ROZDZIAŁ X. ZASADY STOSOWANIA URZĄDZEŃ I ELEMENTÓW NA PLACACH ZABAW DLA DZIECI

1. Wiadomości wstępne

2. Nawierzchnie na placach zabaw

3. Urządzenia zabawowe

2. Projekt piaskownicy

ROZDZIAŁ XI. KONSERWACJA I NAPRAWA NAWIERZCHNI ORAZ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

BIBLIOGRAFIA