Towaroznawstwo spożywcze Towaroznawstwo spożywcze
pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubiny

oprawa miękka, klejona, kolorowe ilustracje
Rok dopuszczenia MEN: 2010
192 str.
Cena:
Przy zakupie od 1 do 9 sztuk: 20,00 PLN / szt.
Przy zakupie od 10 do 49 sztuk: 18,00 PLN / szt.
Przy zakupie powyżej 50 sztuk: 17,00 PLN / szt.


dodaj do koszyka


Podręcznik przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik technologii żywności w technikach i szkołach policealnych. Dopuszczony do użytku szkolnego w 2010 roku.


Spis treści

Rozdział 1. Wiadomości wstępne

1.1. Podstawowe pojęcia i określenia z zakresu towaroznawstwa żywności

1.2. Klasyfikacja produktów spożywczych według różnych kryteriów

Rozdział 2. Normy i normalizacja w przetwórstwie żywności

2.1. System normalizacyjny w Polsce

2.2. Rodzaje norm

2.3. Treść i forma dokumentów normalizacyjnych

2.4. Podstawowe przepisy i normy w Polsce

2.5. Normy ISO serii 9000

2.6. Kodeks Żywnościowy

Rozdział 3. Baza surowcowa przetwórstwa spożywczego

3.1. Źródła żywności

3.2. Rodzaje surowców

3.3. Dostawcy surowców do przedsiębiorstw przemysłu spożywczego

3.4. Wielkość i struktura bazy surowcowej

3.5. Organizacja skupu surowców

3.6. Klasyfikacja surowców

3.6.1. Klasyfikacja surowców pochodzenia roślinnego

3.6.2. Klasyfikacja surowców pochodzenia zwierzęcego

3.7. Metody i przyrządy do określania ilości surowców

3.8. Organizacja transportu surowców spożywczych

3.8.1. Transport zewnętrzny

3.8.2. Transport wewnętrzny

3.9. Znaczenie i warunki magazynowania surowców

3.9.1. Cel magazynowania surowców

3.9.2. Warunki magazynowania

3.9.3. Zmiany zachodzące w surowcach podczas magazynowania

3.9.4. Typy magazynów

3.9.5. Zasady magazynowania surowców spożywczych

3.10. Ubytki surowców podczas skupu, transportu i magazynowania

3.11. Szkodniki magazynowe

3.11.1. Gryzonie

3.11.2. Owady

3.11.3. Roztocza

3.11.4. Ptaki

3.11.5. Metody zwalczania szkodników magazynowych

3.12. Programy komputerowe z zakresu gospodarki magazynowej surowców

Rozdział 4. Składniki żywności

4.1. Wartość odżywcza i zdrowotna produktu spożywczego

4.2. Znaczenie składników żywności dla organizmu człowieka

4.3. Składniki odżywcze w żywności i ich właściwości

4.3.1. Białka

4.3.2. Węglowodany

4.3.3. Tłuszcze

4.3.4. Witaminy

4.3.5. Składniki mineralne

4.4. Tabele składu i wartości odżywczych produktów spożywczych

4.5. Znaczenie składników żywności dla przemysłu spożywczego

4.6. Składniki żywności niepożądane dla zdrowia człowieka

4.6.1. Zanieczyszczenia i skażenia żywności

4.6.2. Składniki antyodżywcze w żywności

Rozdział 5. Dodatki do żywności

5.1. Wiadomości ogólne

5.2. Rodzaje i właściwości dodatków do żywności

5.3. Charakterystyka wybranych substancji dodatkowych

5.3.1. Substancje dodatkowe kształtujące strukturę

5.3.2. Substancje dodatkowe kształtujące cechy sensoryczne

5.3.3. Substancje przedłużające trwałość żywności

5.4. Bezpieczeństwo stosowania substancji dodatkowych

5.5. System numeryczny oznaczeń substancji dodatkowych

do żywności

Rozdział 6. Jakość surowców i produktów żywnościowych

6.1. Pojęcie jakości

6.2. Jakość żywności i jej monitorowanie w łańcuchu żywnościowym

6.3. Bezpieczeństwo produkcji środków spożywczych

6.4. Ocena jakości surowców i produktów spożywczych

6.4.1. Wprowadzenie

6.4.2. Metody oceny jakości surowców i produktów żywnościowych

6.5. Znaki jakości i znaki towarowe na produktach spożywczych

Rozdział 7. Opakowania żywności

7.1. Rodzaje opakowań żywności i stawiane im wymagania

7.2. Funkcje opakowań żywności

7.3. Wykorzystanie materiałów opakowaniowych i opakowań żywności

7.4. Charakterystyka materiałów opakowaniowych

7.4.1. Opakowania szklane

7.4.2. Opakowania metalowe

7.4.3. Opakowania z papieru

7.4.4. Opakowania z tworzyw sztucznych

7.4.5. Opakowania z tkanin

7.4.6. Opakowania drewniane

7.5. Pakowanie żywności w modyfikowanej atmosferze lub próżni

7.6. Nowa generacja opakowań żywności

7.6.1. Wprowadzenie

7.6.2. Aktywne materiały opakowaniowe i opakowania

7.6.3. Opakowania inteligentne

7.7. Magazynowanie opakowań

7.8. Znakowanie, oznakowanie i oznaczanie opakowań żywności

7.9. Znakowanie żywności a zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

7.10. Sposoby ograniczania wpływu opakowań na środowisko

7.11. Jakość żywności a opakowanie

7.12. Projektowanie opakowań żywności

Rozdział 8. Środki myjące i dezynfekujące wykorzystywane w przetwarzaniu żywności

8.1. Procesy mycia i dezynfekcji

8.2. Właściwości i działanie środków myjących i dezynfekujących

Rozdział 9. Zastosowanie wody w przetwarzaniu żywności

9.1. Składniki wód naturalnych

9.2. Wskaźniki charakteryzujące właściwości wody

9.2.1. Wskaźnik organoleptyczne

9.2.2. Wskaźniki fizyczne

9.2.3. Wskaźniki chemiczne

9.3. Wymagania dotyczące jakości wody

9.4. Wymagania stawiane wodzie technicznej i technologicznej

9.5. Uzdatnianie wody do celów technologicznych i technicznych w przemyśle

spożywczym

9.6. Wpływ jakości wody technologicznej na jakość produktów

Rozdział 10. Wymagania higieniczne, bhp oraz ochrony przeciwpożarowej dotyczące obrotu surowcami, dodatkami do żywności oraz materiałami pomocniczymi

10.1. Wymagania higieniczne w zakładach przetwórstwa spożywczego

10.2. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przetwórstwa spożywczego

10.3. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w zakładach przetwórstwa spożywczego

Aneks